IBEKS
Firma "1S" ametlik esindaja Eestis
372-6606380 | 372-55511601 | 372-55511607
1C Lenovo Expert Systems ORDI DR.Web Microsoft Agent Plus
1S:Ettevte 8. CRM PROF

"1S:Ettevte 8. CRM PROF" - on ette nhtud klientidega peetavate vastastikuste suhete protsesside automatiseerimiseks, mis aitab korraldada mgi- ja turundusosakondade efektiivset td ning teenindamist kikidel klientidega toimuva vastastikuse tegevuse etappidel.


FUNKTSIONAALSED VIMALUSED

Konfiguratsioon "1S:CRM PROF" on vlja ttatud "1S:Ettevte 8" keskkonnas ning ta toetab kiki selle kaasaegse tehnoloogilise platvormi eeliseid: mastabiseerimist, haldamise ja konfigureerimise lihtsust.

"1S:CRM PROF" on universaalne lahendus, mida saab kasutada iseseisva rpogrammina CRM funktsioonide automatiseerimiseks kui ka CRM tpkonfiguratsioonide funktsiooni tiendusena platvormil "1S:Ettevte 8".

Peamised vimalused:

 • Klientide baasi juhtimine, iga kliendi ja kontaktisiku tpne karakteristika, klientidega suhtlemises valitseva seisundi muutumise dnaamika, vimalus klientide kohta oleva informatsiooni kiireks sisestamiseks ja kttesaamiseks;
 • Klientidega peetavate kontaktide juhtimine, nende kontaktide ajaloo arvestuse pidamine, klientide vajaduste registreerimine, operatiivne informatsiooni edastamine osakondade vahel, kontaktide planeerimine;
 • Tegevuste planeerimine ja kontroll, t koordineerimine ajas, meeldetuletuste ja lesannete vljaandmise ssteem;
 • riprotsesside juhtimine klientidega ttamise phjal, reglemendi loomine tks klientidega ja abloonide loomine tpiliste tegevuste, mgi ja teeninduse reklamatsioonide kohta;
 • Mkide juhtimine, erinevate kaubagruppide mgitehnoloogiate loomine, mgistaadiumide ja etappide juhtimine, standardsete tegevusabloonide loomine, riettepanekute ettevalmistamise mehhanism, mgitsklite operatiivse juhtimise ja analsi mehhanism, "mkide lehter";
 • Integratsioon finants- ja arvestusprogrammidega vimaldab luua htse informatsiooniruumi tks klientidega;
 • Turunduse juhtimine - klientide segmentimine, turunduskompaniide juhtimine, reklaami- ja turunduskampaaniate efektiivsuse hindamine;
 • Anketeerimine - klientide, kaupade, konkurentide ja regioonide kohta info kogumine. Ankeetide anals;
 • Telemarketing - klientide massilise lbihelistamise tagamine etteantud knestsenaariumi phjal, kontaktide ja ankeetide registreerimine;
 • Teenindus ja garantiihooldus. Teeninduses (hoolduses) olevate kaupade arvestus: seerianumbrite, teeninduse thtaegade ja tpide phjal; klientide teenindussoovidega prdumiste juhtimine, teenindustellimuste juhtimine;
 • Mitmeteguriline mgianals, mkide ABC-anals, klientidega tehtava t seisundi anals, ttajate ttulemuste anals, kliendibaasi anals;
 • Teadmiste baas mkide, kaupade, konkurentide ja teeninduse kohta, informatsiooni sturktureerimine, otsing vtmesna alusel, kiire juurdeps informatsioonile;
 • Informatsiooni kaitsmine, informatsioonile juurdepsu seadistamine kasutajate jaoks, kasutajatele ainult oma kliente puudutavale informatsioonile juurdepsu tagamine;
 • Rutiinsete operatsioonide tegemise lihtsustamine, integreerumine e-postiga, aruannete ettevalmistamine, abiline uute klientide sisestamiseks, klientide teisikute otsimine, klientide andmete grupiviisiline ttlemine, filtrid.

"1S:CRM PROF" thenduslikuks funktsiooniks on ettevtte riprotsesside juhtimine, mis vimaldab luua strukturiseeritud keskkonna, kus on formaliseeritud sndmuste ttlemise protseduurid ja sstematiseeritud klientidega tehtav t. Konfiguratsioonis on realiseeritud niisugused riprotsessid, nagu "Mk", "Koosklastamine" ja "Lepingu slmimine".

riprotsessi kirjeldatakse ssteemis marsruudikaardiga, mis kajastab titmise peamisi etappe. riprotsessi kivitumisel vormistab ssteem automaatselt iga kasutaja jaoks nende lesannete nimestiku, mida kasutaja peab titma. Informatsioon vi lesanded prast lpetamist antakse edasi helt osalejalt teisele riprotsessi marsruudikaardil ettenhtud edasiste toimingute tegemiseks. riprotsesside marsruutimise tingimused vivad endast kujutada he valikut kahest vimalikust, aga ka he valikut mitmest vimalikust marsruudivariandist.

riprotsesside juhtimismooduli lahutamatuks osaks on "mgilehter", mis vimaldab eraldada mgi staadiumid ja jlgida plaani titmist igal etapil, illustreerides nii he mnederi kui ka terve osakonna td.Tarkvara
Pealehele
Hinnakiri 1S
Koolitus
1S
Hooldus ja teenused
Tellimus

E-Mail